Dertien organisaties hebben hun krachten gebundeld in het project Van Arm naar Beter. Maak hieronder kennis met ze en lees waarom ze aan dit project meedoen.

 • Humanitas Westerkwartier

  We willen de schakel zijn tussen de gebruikers en het project, zodat het project goed aansluit bij de behoeften.

 • Stichting Leergeld

  Wij willen, net als elke ouder, dat alle kinderen kunnen meedoen met een excursie, met sport, met school.

 • Stichting Forus

  Wij zijn gedreven om innovatieve technologie in te zetten om samenwerken in het sociaal domein te vergemakkelijken.

 • Sociaal Werk De Schans

  We zetten ons lokaal en dichtbij in voor het welzijn van inwoners van de gemeente Westerkwartier.

 • SchuldHulpMaatje Westerkwartier

  Wij helpen op een persoonlijke en deskundige wijze om tot financiële zelfredzaamheid te komen.

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidiegever)

  Het Ministerie voor BZK heeft innovatiebudget beschikbaar gesteld om de digitale dienstverlening tussen overheid, inwoners/burgers en ondernemers te verbeteren.

 • Hanzehogeschool

  We onderzoeken het ontwerp van digitale tools om tot een (langdurige) verandering te komen qua gedrag of kennis in een beoogde groep van gebruikers.

 • Gemeente Westerkwartier

  We willen onze inwoners helpen, het bereik van onze ondersteuning vergroten en dienstverlening zo eenvoudig mogelijk maken.

 • Gemeente Groningen

  We willen de dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften van onze inwoners. Digitaal waar kan, maatwerk waar nodig.

 • Gemeente Het Hogeland

  Wij willen onze inwoners het zo gemakkelijk mogelijk maken om mee te kunnen doen in de samenleving.

 • Gemeente Aa en Hunze

  We hebben de ambitie dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid aan de samenleving kunnen deelnemen.

 • De kracht van Groningen

  We willen een positieve beweging in gang zetten om de regionale economie en samenleving duurzaam te versterken.

 • Biblionet Groningen

  Wij bieden aan iedereen in de samenleving onze bestaande dienstverlening, zijn een platform voor inwoners met ideeën en initiëren innovatieve oplossingen voor een inclusieve (digitale) samenleving."