De gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid aan de samenleving kunnen deelnemen.

Momenteel werken we samen met veel verschillende partners in een wirwar aan regelingen voor mensen met een smalle beurs. We verwachten dat digitalisering kan bijdragen aan de toegankelijkheid van mogelijkheden, waardoor het voor onze inwoners makkelijker wordt om mee te doen. We zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van dit project. Hier denken we graag over mee!

Website gemeente Aa en Hunze.