Sociaal Werk De Schans zet zich lokaal en dichtbij in voor het welzijn van inwoners van de gemeente Westerkwartier.

Onze medewerkers bieden de inwoners ondersteuning en hulp bij verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, geld, (vrijwilligers)werk & participeren en mantelzorg. Daarnaast maken we met inwoners concrete plannen om de leefbaarheid in de buurt en het dorp te vergroten. Initiatieven zoals Van Arm Naar Beter doen wij graag aan mee. Van Arm Naar Beter wil de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de juiste hulp en ondersteuning aan inwoners zo laagdrempelig mogelijk maken. Dit past enorm in onze visie en hier dragen wij graag aan bij.

Website Sociaal Werk De Schans.(externe link)