In 2019 heeft het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de eerste keer €5 miljoen innovatiebudget beschikbaar gesteld om de digitale dienstverlening tussen overheid, inwoners/burgers en ondernemers te verbeteren via nieuwe initiatieven.

Dit maakt onderdeel uit van NL DIGIbeter. Het innovatiebudget biedt overheidsorganisaties de kans om in samenwerking vraagstukken rondom dienstverlening aan te pakken. Ook voor de jaren 2020 en 2021 is een soortgelijk bedrag beschikbaar. Aanmeldingen voor 2020 lopen vanaf december 2019 via digitaleoverheid.nl.

Website Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Konkrijksrelaties.