Binnen het project Van Arm naar Beter houdt het lectoraat zich bezig met het optimaal betrekken van de behoeften en wensen van de doelgroep en deze meenemen in het ontwerp van de applicatie, zodat zij er beter en meer gebruik van kunnen maken.

Het lectoraat User-Centered Design richt zich op het genereren van nieuwe kennis over het ontwerp van digitale tools om tot een (langdurige) verandering te komen qua gedrag of kennis in een beoogde groep van gebruikers. In het bijzonder richt het lectoraat zich op het ontwerp van adaptieve systemen, die zich kunnen aanpassen aan individuele verschillen in gebruikers, en nieuwe technologie, en in hoeverre deze ingezet kan worden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Deze kennis wordt direct toegepast in de praktijk, samen met de bedrijven uit de creatieve industrie en domeinpartners, op het gebied van healthy ageing, ondernemerschap en energy.

Website Hanzehogeschool.(externe link)