We zijn de initiator van het project. We willen onze inwoners helpen, het bereik van onze ondersteuning en die van onze partners vergroten en dienstverlening zo eenvoudig mogelijk en voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar maken. Digitale mogelijkheden kunnen daarbij helpen. We hebben goede ervaringen met ons Kindpakket en we willen nu de volgende stap maken. Daarbij staan de wensen van de gebruikers centraal.