De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Westerkwartier zijn er voor iedereen in de gemeente die geldzorgen heeft of met (dreigende) schulden zit.

Wij helpen op een persoonlijke en deskundige wijze om tot financiële zelfredzaamheid te komen. Dit doen wij in samenwerking met belangrijke partijen in het sociale domein zoals de gemeente en Sociaal Werk De Schans. SchuldHulpMaatje is deelnemer van het project Van Arm naar Beter omdat dit het mogelijk maakt alle beschikbare sociale voorzieningen transparant aan te bieden aan ieder die ze nodig heeft. Daarnaast kunnen hulpvragers zeer laagdrempelig contact opnemen met SchuldHulpMaatje.

Website SchuldHulpMaatje.(externe link)