In de tweede blog vertelt Koos Slagter, secretaris van Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld, waarom hij zich iedere dag met ziel en zaligheid inzet om kinderen die in armoede leven te helpen.

Wat ik met armoede heb

Ik ben opgegroeid in een gezin zonder armoede, ik ben niets tekort gekomen. Het was geen vetpot, maar ruim voldoende. Ik heb kansen gekregen en het heeft ons gezin nooit aan iets ontbroken.

Toch knaagt het al mijn hele leven aan me dat er mensen moeten leven in armoede, wat voor invloed dat heeft op je leven. Mijn moeder, nu 93 en opgegroeid in een gezin waarvan de vader boerenarbeider en de moeder boerenmeid was op het Hoogeland, die nog steeds geëmotioneerd is  als ze vertelt hoe het voelt om  in afgedankte kleren te moeten lopen. Met zijn allen bij elkaar moeten slapen, geen eigen ruimte hebben omdat het inkomen aangevuld moest worden met kostgangers op kamers. Maar goed dat was in de vorige eeuw. Er is sindsdien veel, ook ten goede, veranderd, maar armoede is er nog steeds. Tien jaar geleden als rector van een middelbare school: Kinderen die dreigen niet mee te kunnen met een sportuitje omdat ze niet kunnen zwemmen of met een excursie naar het buitenland, omdat er geen geld voor is. De gesprekken die je dan voert met de ouder(s), waarbij je beide gegeneerd bent. De ouders omdat ze liever niet  met hun financiële situatie  voor de dag komen en ik omdat ik vind dat hun situatie in onze samenleving niet zou moeten bestaan.
En wat me nog het meest zorgen baart is de positie van kinderen in armoede. Ik kan het niet uitstaan dat zij ongevraagd zijn terecht gekomen in een situatie waarin ze op voorhand al op achterstand zijn gezet wat betreft hun ontwikkelingsmogelijkheden.

In het Westerkwartier leven zo’n 1000 kinderen met kans op armoede. De gemeente kent veel regelingen om mensen in armoede tegemoet te komen, ook voor kinderen. Toch blijken kinderen meer nodig te hebben, dan waarin de gemeente voorziet. Dat was de reden dat ik samen met anderen in 2013 de Stichting Leergeld heb opgericht. Leergeld werkt, met uitsluitend vrijwilligers, aanvullend op bestaande voorzieningen om kinderen toch mee te kunnen laten doen met activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn: zwemles, schoolreisje, excursie, voetbal,… .
Inmiddels helpt Leergeld jaarlijks meer dan 500 kinderen in het Westerkwartier en geeft daar meer dan 100.00 euro aan uit. Een belangrijk deel van dit geld is afkomstig van de gemeente en tijdelijk van het rijk, maar ook van serviceclubs, kerken, bedrijven en particulieren…. Graag zouden we alle kinderen met kans op armoede ondersteunen.

Het is mooi om te kunnen constateren dat er in onze gemeente zoveel partijen: overheid, bedrijfsleven, organisaties en burgers zich willen inzetten zodat  alle kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Aan ons om het project “Van arm naar beter’  daar zo goed mogelijk aan te laten bijdragen.
Ik zie kansen om met dit project, door de mogelijkheden en ervaringen van het kindpakket en van Leergeld, om meer kinderen beter van dienst te kunnen zijn.
Wat zou het bijvoorbeeld  mooi zijn dat we het kindpakket  zo door ontwikkelen, dat er ook zwemlessen mee betaald kunnen worden, zonder dat het verstrekte budget al (vrijwel) op is en we zouden kunnen zeggen:  ‘In het Westerkwartier kan ieder kind in groep 4 goed zwemmen’.
En zo zijn er veel meer mogelijkheden.
Van arm naar beter!, Ik ga er voor, het kan en moet nog veel beter.

Koos Slagter