Een van de uitdagingen waar we in dit project voor staan is laaggeletterdheid. In Nederland is 1 op de 6 inwoners laaggeletterd, onder inwoners die arm zijn is deze problematiek nog groter. Het is daarom belangrijk dat we in het ontwerpen van onze oplossing hiermee rekening houden.

Dat doen we natuurlijk door in gesprek te gaan met de toekomstige gebruikers. Ter voorbereiding hierop zijn onze onderzoekende studenten op bezoek bij Stichting Biblionet Groningen. Zij hebben een VR belevenis ontwikkeld rondom laaggeletterdheid. Hiermee ervaar je hoe het is om laaggeletterd te zijn. Dat helpt een brede groep van hulpverleners om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken.

In ons project helpt het de studenten in de voorbereiding van de interviews die binnenkort volgen. De studenten van de Hanzehogeschool, richting Communication and Multimedia Design, brengen de wensen van gebruikers in kaart maar ook de voetangels en klemmen waar zij in de praktijk tegenaan lopen. En die we in dit project dus moeten oplossen. Meer weten over laaggeletterdheid? Zie: https://www.lezenenschrijven.nl/. Meer weten van de VR-oplossing van Biblionet Groningen? Stuur dan een mailtje naar Marica van de Weerd: m.vandeweerd@biblionetgroningen.nl.