De eerste versie van het platform is opgeleverd en klaar om getest te worden. Projectleider Erwin van der Maesen de Sombreff vertelt over het proces in de afgelopen maanden en blikt vooruit naar de lancering.

De afgelopen maanden hebben we samen met hulpvragers, hulpbieders en onze technische partner Stichting Forus gewerkt aan het platform dat vraag en aanbod op het gebied van hulp bij armoede bij elkaar brengt. Belangrijke groep daarin is die van de hulpvragers. We hebben een panel van zo'n 20 mensen die wekelijks met ons meedenken over alles wat met platform te maken heeft. Niet alleen functionaliteit maar ook over beleid, en hoe dat in de praktijk uitpakt. Dat is minimaal net zo belangrijk, want het platform is een instrument. Dat is niet effectief zonder goed beleid en een stevige verbinding in het netwerk. We hebben veel mogen leren en dat heeft geresulteerd in de eerste versie die we nu gaan testen. Daarmee komt ons project in een volgende fase.

Eerste concept

We zijn erg blij dat het eerste concept er is. Daarin zie je ambities, uitgangspunten en onderzoeksresultaten concreet worden. In een eerste doorloop hebben we gezien dat het mogelijk is om partijen die elkaar niet kennen, aan elkaar te verbinden en hulpvraag en -aanbod bij elkaar te brengen. Met controle door een derde partij of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat is een mooi moment. De volgende fase is die van testen en doorontwikkelen tot een definitieve versie. Samen met vertegenwoordigers van diverse gebruikersgroepen (hulpvragers, intermediairs, sponsoren en leveranciers). Dat doen we in zogenaamde 'cognitive walkthrough sessies'. Gebruikers krijgen een opdracht en proberen die te voltooien. Ze delen hun ervaringen en gedachten hardop, wat wordt geobserveerd door een onderzoeker. Deze testfase wordt begeleid door de Hanzehogeschool, richting Communicatie en Multimedia Design. We zijn erg benieuwd wat daar uitkomt.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft wel voor wat vertraging gezorgd. Belangrijk onderdeel van ons project is het ontwerpen vanuit en samen met de gebruikers. Dat vraagt om persoonlijk contact tussen ontwerper en die gebruikers. Het gaat namelijk niet alleen om het functioneel doorlopen van de website maar ook om het registreren wat een gebruiker beleeft en denkt als hij of zij de website wil gebruiken. Dat betekent dat je een gebruiker moet kunnen observeren en dat kan het beste in real life. Nu fysieke bijeenkomsten voorzichtig weer worden toegestaan kunnen we hier mee aan de slag. Door de Corona-crisis moeten we de laatste stappen van ons project na de zomervakantie zetten. En het is ook goed dat we het platform dan klaar hebben want er gaan steeds meer geluiden op dat armoedeproblematiek gaat toenemen ten gevolge van de Corona-crisis. We hebben dan een mooi instrument in handen om veel mensen snel te helpen.

Lancering

We lanceren de nieuwe website in november, zodat alle regelingen in het nieuwe kalenderjaar beschikbaar zijn. Dan is het project afgerond maar begint een belangrijke nieuwe fase. Die van uitbreiding van het aanbod en opschaling naar andere gemeenten. Maar de komende maanden eerst hard aan de bak met elkaar om een mooi eindresultaat te bereiken.