In ons project maken we een digitale vindplaats voor hulp bij armoede. Deze wordt gebruikt door verschillende partijen: gemeenten, hulpverleners, mensen met weinig geld, winkeliers, fondsen en dergelijke.

Als gemeente initiëren we deze ontwikkeling. Ook willen we ervoor zorgen dat de vindplaats blijft bestaan en dat vraagt om een model voor governance, beheer en doorontwikkeling. Het is daarbij niet vanzelfsprekend dat ook daarin de gemeente de leiding neemt, het platform is immers van en voor alle gebruikers. Welk model voor samenwerking past daarbij? Dat is een vraag die we hebben neergelegd bij de Hanzehogeschool Lectoraat Coöperatief Duurzaam Ondernemen. Het team dat zich ermee bezig houdt, stelt zich hier aan jullie voor.

Vanuit het Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool (HG) Groningen zijn Gerda Elema, Annabelle van der Scheer en Tjeerd IJszenga betrokken bij het project. Zij zullen zich bezighouden met het businessmodel voor het te ontwikkelen digitale platform. Hierbij staan de manier van governance en het beheermodel centraal.

Gerda Elema

Gerda Elema heeft vanuit haar functie als projectleider bij het Instituut voor Life Science & Technology (HG) veel ervaring opgedaan in het aansturen van uiteenlopende innovatieve regionale en nationale projecten gericht op het samenwerken in de triple helix: onderwijs, ondernemer en overheid. Gerda is vanuit haar professionaliteit als projectmanager vanuit de HG betrokken en draagt in haar rol als vrijwilliger bij Humanitas bij aan de inhoudelijke invulling. Zo kan zij het concept van het digitale platform mede beoordelen vanuit het perspectief van de hulpvrager en hulpaanbieders. Daarnaast heeft zij, in vorige leidinggevende functies in het welzijnswerk, ervaring met het werken met minima, wat wederom een ander perspectief zal bieden.

Annabelle van der Scheer

Annabelle van der Scheer is werkzaam als onderzoeker en is verantwoordelijk voor het algehele business model, met nadruk op het governance model. Annabelle heeft een bedrijfskundige master en ervaring op het gebied van innovatieve business modellering. Haar motivatie om te participeren in het project is afkomstig vanuit haar interesse in nieuwe businessmodellen en nieuwe manieren van samenwerken. Met haar inspanning hoopt ze een positieve impact te hebben op haar omgeving.

‘Het moet de nieuwe norm worden om werkzaam te zijn in sociale ondernemingen en door middel van verantwoorde businessmodellen. Het project Van Arm naar Beter – en het daaruit voortvloeiende digitale platform - is een goed voorbeeld van economische duurzaamheid en sociale waardecreatie. Het wordt al helemaal spannend door de samenwerking van commerciële partijen, overheden, non-profits en zelfs onderwijs. Deze soorten van samenwerking maken het business model complexer, maar bieden ook nieuwe mogelijkheden – dat maakt het interessant’.

Tjeerd IJszenga

Tjeerd IJszenga – vierdejaars bedrijfskunde MER student aan de HG - doet onder begeleiding van Annabelle en haar collega’s onderzoek naar vernieuwende verdienmodelen. Hij heeft gekozen voor een afstudeertraject bij Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen, omdat hij dan in een lerende omgeving terecht komt. Binnen het Lectoraat en de verwante gebiedscoöperaties en Innovatiewerkplaatsen werken mensen met verschillende achtergronden, waardoor je nieuwe perspectieven opdoet. Zijn motivatie voor de betrokkenheid bij het project Van Arm naar Beter is gericht op het creëren van gelijke kansen en het leveren van een zinvolle bijdrage aan de maatschappij.