We hebben het meer gelezen in de blogs op deze website: de meesten van ons zijn niet in armoede opgegroeid. Dat geldt ook voor mij. Ik ben grootgebracht in een traditioneel gezin met een werkende vader en een moeder die voor het gezin en het thuis zorgde.

We hadden voldoende voor vakanties, sport en school. We leefden bescheiden. Mijn ouders zijn beide opgegroeid in grote gezinnen en hebben daar geleerd om spaarzaam te zijn. En dat hebben ze hun kinderen ook bijgebracht. Ik heb nu zelf een gezin met vier kinderen. De oudste is bijna volwassen en de jongste gaat puberen. Vanaf het moment dat ik kon werken (na mijn studie) ben ik dat gaan doen.

Met de komst van de kinderen kwam daar bij het gezin met al z’n ups en downs. Een drukke tijd waarin je soms maar net genoeg hebt voor wat aandacht voor jezelf en je partner. De rust is wat meer teruggekeerd nu, en daarmee ook ruimte en tijd voor iets anders dat mijn aandacht vraagt. En dat is armoede, het leven met net te weinig of veel te weinig om een waardig en vrij leven te kunnen leiden. De continue zorgen dat iemand of een gezichtsloze instantie het beetje dat je nog hebt van je af wil afnemen. Door allerlei oorzaken kan het zover komen. Menigmaal kun je er niets aan doen, sommige kinderen beginnen al met een achterstand.

Omstandigheden kunnen je in armoede brengen: ziekte, werkloosheid, scheiding.

En soms maak je het erger door eigen onverstandige keuzes. Ik vind dit zeer onrechtvaardig, vooral omdat veel mensen in armoede hier zelf zo ontzettend weinig aan kunnen doen. Eenmaal in deze situatie is het te vaak zo dat problemen alleen maar verergeren door alsmaar oplopende schulden, het gevoel er alleen voor te staan en niet weten wat te doen of de verkeerde keuzes te maken. Om daar wat aan te kunnen doen ben ik vrijwilliger geworden bij Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier. Zij zijn begonnen als initiatief van het Platform Kerken Westerkwartier in samenwerking met de landelijke stichting SchuldHulpMaatje. Maar inmiddels is het breder dan de kerken: de maatjes maar zeker ook de mensen die we kunnen helpen.

We zijn er voor iedereen ook buiten de kerken; mensen komen bij ons via Sociaal Werk De Schans, via de diaconieën of via een direct contact. Maatjes helpen bijvoorbeeld bij het organiseren van het huishoudboekje, bij het vinden en regelen van toeslagen, bij afspraken maken met schuldeisers maar ook bij een gesprek met de kredietbank en altijd met een luisterend oor. Wat mij ook erg bevalt is dat de stichting nog volop in ontwikkeling is, er is nog veel te ontdekken en te organiseren. Inmiddels ben ik tweede coördinator en ook betrokken bij bestuurlijke zaken en samenwerking met de partners binnen het Armoedepact en vanuit SchuldHulpMaatje betrokken bij het project Van Arm naar Beter.

We hebben direct gezien, toen Erwin van der Maesen de Sombreff namens de gemeente met een prille versie van dit plan kwam, dat hier enorme winst mee te behalen is. Voor onze vrijwilligers om een compleet beeld te krijgen van alle mogelijkheden voor mensen in armoede. Maar juist voor de mensen die het nodig hebben: makkelijk, compleet en snel. Het leven is al ingewikkeld genoeg. Het is erg bevredigend om met alle betrokkenen bij dit project samen iets te maken dat echt gaat werken!

Meer informatie over SchuldHulpMaatje Westerkwartier is te zien op de website van de landelijke stichting SchuldHulp Maatje. We zijn te bereiken via een contactformulier op onze eigen website. Maar mailen en bellen kan ook: info@pkwhelpt.nl en 06-27892836.