Vanuit de gemeente Westerkwartier werken we momenteel met zes mensen aan het project. Ze stellen zich even voor.

Tjeert Poelman is als beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het armoedebeleid. “We hebben een veelheid aan minimabeleid en dat willen we de komende tijd gaan harmoniseren en vereenvoudigen. Sommige zaken moeten we misschien anders gaan regelen. Daar ben ik voor”.

Marleen Bolwijn schakelt als juridisch specialist tussen beleid en uitvoering. “We ontwerpen vanuit de gebruikers. Ik houd in de gaten dat de mensen waar we voor werken ermee overweg kunnen. Vertrouwen in elkaar staat daarbij voor mij voorop”.

Martien van der Laan is als communicatieadviseur bij het project betrokken. “We willen niet alleen een mooie oplossing maken, we willen hier ook over vertellen aan andere overheden, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Communicatie is dan ook een belangrijk onderdeel van ons project”.

“En die communicatie gaat via onze projectwebsite en daar ben ik verantwoordelijk voor”, aldus Jan Aldert van Dijken, de vormgever van het team. “Het gaat niet alleen om tekst, het moet ook goed leesbaar en vindbaar zijn. Daarom is het ook mooi dat we voor het ontwerpen van de oplossing ook samenwerken met de Hanzehogeschool”.

Amanda Douwsma ondersteunt als secretaresse het team waar dat nodig is. “Ik heb een passie voor het Sociaal Domein en geloof in dit project. Ik zorg dat de lijntjes samenkomen afspraken worden gemaakt en dingen worden geregeld. We moeten deze mensen helpen”.

Zo kijkt Erwin van der Maesen de Sombreff er ook naar. “We hebben een enorme kans om dienstverlening in het sociaal domein te verbeteren en te vereenvoudigen. Dat hebben we laten zien met ons Kindpakket en nu is het tijd voor de volgende stap. In dit project willen we hulpvragers en aanbieders bij elkaar brengen. Het is dan ook belangrijk te weten tegen welke drempels zij aanlopen als ze naar elkaar op zoek gaan en wat er nodig is om deze weg te nemen. Om dit te achterhalen voeren studenten van de Hanzehogeschool onderzoek uit. We zijn dankbaar dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken ons hierbij wil ondersteunen vanuit het project Digibeter. Dat maakt het makkelijk om te innoveren”. De komende tijd sluiten nog meer collega’s aan bij het project. We stellen ze te zijner tijd aan jullie voor.

Op de foto vlnr: Erwin van der Maesen de Sombreff, Amanda Douwsma, Martien van der Laan, Marleen Bolwijn (vooraan), Jan Aldert van Dijken, Tjeert Poelman