In ons project willen we armoede bestrijden door hulp vragen en hulp bieden te vergemakkelijken. In een serie blogs maken we dat wat persoonlijker en geven we de verschillende aspecten van armoede een gezicht. We beginnen met een bijdrage van wethouder Bert Nederveen.

Mijn passie voor armoedebestrijding

Persoonlijk heb ik nooit ervaren wat armoede is. Ik mocht opgroeien in een groot gezin in een redelijk welvarende omgeving. Er was altijd genoeg eten, kleding, speelgoed en zorgen om voldoende inkomen kenden wij niet. Voor mij was armoede iets wat hoorde bij kinderen in Afrika, ver van ons vandaan. Ook als raadslid en beginnend wethouder heb ik lang gedacht dat in Nederland de sociale diensten dit wel konden voorkomen.

Mijn ‘bekering’ kwam toen ik hoorde dat mensen uit mijn toenmalige gemeente naar buurgemeenten trokken om daar gebruik te maken van de voedselbank. Toen ik hoorde dat langdurige armoede tot zoveel stress leidt dat het van invloed kan zijn op het IQ. Dat kinderen op hun verjaardag ziek gemeld worden op school omdat hun ouders geen geld hebben voor een traktatie of een feestje. Dat kinderen en hun ouders eenzaam zijn omdat ze zich schamen voor hun armoede.

Natuurlijk, het is nog steeds niet vergelijkbaar met veel schrijnender situaties in het buitenland, maar wel waard om tegen te strijden!
Sinds enkele jaren ben ik betrokken bij het Kindpakket, zoals dat door de gemeente Westerkwartier in samenwerking met Forus wordt ontwikkeld. Ik ben er trots op dat we door een combinatie van slimme technologie, grote betrokkenheid en politiek draagvlak een toepassing hebben kunnen ontwikkelen, die kinderen (financieel) ondersteunt bij het meedoen in deze samenleving. Zodat zij zoveel mogelijk zonder zorgen kunnen opgroeien.

Mooi dat we met ‘Van Arm naar Beter’ een volgende stap kunnen zetten op het gebied van preventie en bestrijding van armoede. Ik wens alle deelnemers veel succes!

Bert Nederveen, wethouder gemeente Westerkwartier