Pagina opties

Deelnemende organisaties

Twaalf organisaties hebben hun krachten gebundeld in het project Van Arm naar Beter. Maak hieronder kennis met ze en lees waarom ze aan dit project meedoen.

Biblionet Groningen

logo biblionet groningenBiblionet Groningen is met zeven vestigingen in het Westerkwartier een laagdrempelige plek, binnen bereik, voor iedereen die wil ontmoeten, leren en ontdekken. De bibliotheek is het hart van de samenleving, iedereen van 0-100 kan terecht. Van allerlei activiteiten voor kinderen tot een mooi aanbod voor volwassenen. In de bibliotheek is iedereen altijd welkom, kun je zijn wie je bent, nieuwsgierig zijn, vinden wat je zoek en rustig een kopje koffie drinken met een tijdschrift. IN het platform van Arm naar Beter brengen wij onze kennis en expertise in, bieden we aan iedereen in de samenleving onze bestaande dienstverlening, zijn wij een platform voor inwoners met ideeën en initiëren we innovatieve oplossingen voor een inclusieve (digitale) samenleving.

Website Bibionet Groningen

De kracht van Groningen

logo kracht van groningenHet bestrijden van armoede is een belangrijk onderwerp dat goed aansluit bij onze kernwaarden en uitgangspunten. Met 'Perspectief Groningen 2025’ - de Kracht van Groningen- willen we met onze werkgroepen, leden en partners een positieve beweging in gang zetten om samen met alle Groningers de regionale economie en samenleving duurzaam te versterken. Dat vraagt om een omslag in denken en doen en bovenal om doordachte initiatieven. Het initiatief van Arm naar Beter is zo’n initiatief. Als we de juiste keuzes maken en gezamenlijk de schouders eronder zetten ontstaat een vitale provincie waar alle unieke kenmerken, capaciteiten en de kracht van Groningen maximaal los komen.

Website De Kracht van Groningen

Gemeente Aa en Hunze

logo aa en hunzeDe gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie dat inwoners zo lang mogelijk op eigen kracht en naar tevredenheid aan de samenleving kunnen deelnemen. Momenteel werken we samen met veel verschillende partners in een wirwar aan regelingen voor mensen met een smalle beurs. We verwachten dat digitalisering kan bijdragen aan de toegankelijkheid van mogelijkheden, waardoor het voor onze inwoners makkelijker wordt om mee te doen. We zijn dan ook zeer geïnteresseerd in de uitkomsten van dit project. Hier denken we graag aan mee!

Website gemeente Aa en Hunze

Gemeente Het Hogeland

logo gemeente hogelandWij willen onze inwoners het zo gemakkelijk mogelijk maken om mee te kunnen doen in de samenleving. Ook willen we het bedrijven en sociale partners zo gemakkelijk mogelijk maken om inwoners met een laag inkomen te kunnen ondersteunen. We willen geen stigmatisering en daarom willen we ook geen armoede- of minimapas. We willen meegaan met deze digitale tijd. Alles wat wij willen zit in dit project en daarom volgen wij de ontwikkelingen op de voet en geven wij input om het platform nog verder te optimaliseren.

Website gemeente Het Hogeland

Gemeente Groningen

logo gemeente groningenDe gemeente Groningen zit middenin een digitale transformatie, we willen de dienstverlening beter laten aansluiten op de behoeften van onze inwoners. Digitaal waar kan, maatwerk waar nodig. Het project Van Arm naar Beter is daarin zeer interessant, want hier wordt onder andere onderzocht hoe wij onze inwoners het beste digitaal kunnen benaderen. Een platform is inmiddels een bewezen concept als je kijkt naar Facebook of Google, maar hoe maak je het tot een succes in de sociale dienstverlening? Vragen die wij als kennispartner graag beantwoord zien worden!

Website gemeente Groningen

Gemeente Westerkwartier

logo gemeente westerkwartierWe zijn de initiator van het project. We willen onze inwoners helpen, het bereik van onze ondersteuning en die van onze partners vergroten en dienstverlening zo eenvoudig mogelijk en voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar maken. Digitale mogelijkheden kunnen daarbij helpen. We hebben goede ervaringen met ons Kindpakket en we willen nu de volgende stap maken. Daarbij staan de wensen van de gebruikers centraal.

Hanzehogeschool

logo hanzehogeschoolHet lectoraat User-Centered Design richt zich op het genereren van nieuwe kennis over het ontwerp van digitale tools om tot een (langdurige) verandering te komen qua gedrag of kennis in een beoogde groep van gebruikers. In het bijzonder richt het lectoraat zich op het ontwerp van adaptieve systemen, die zich kunnen aanpassen aan individuele verschillen in gebruikers, en nieuwe technologie, en in hoeverre deze ingezet kan worden om maatschappelijke problemen aan te pakken. Deze kennis wordt direct toegepast in de praktijk, samen met de bedrijven uit de creatieve industrie en domeinpartners, op het gebied van healthy ageing, ondernemerschap en energy. Binnen het Van Arm naar Beter project houdt het lectoraat zich bezig met het optimaal betrekken van de behoeften en wensen van de doelgroep en deze meenemen in het ontwerp van de applicatie zodat zij er beter en meer gebruik van kunnen maken. 

Website Hanzehogeschool Groningen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (subsidiegever)

logo bzkIn 2019 heeft het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de eerste keer €5 miljoen innovatiebudget beschikbaar gesteld om de digitale dienstverlening tussen overheid, inwoners/burgers en ondernemers te verbeteren via nieuwe initiatieven. Dit maakt onderdeel uit van NL DIGIbeter. Het innovatiebudget biedt overheidsorganisaties de kans om in samenwerking vraagstukken rondom dienstverlening aan te pakken. Ook voor de jaren 2020 en 2021 is een soortgelijk bedrag beschikbaar. Aanmeldingen voor 2020 lopen vanaf december 2019 via digitaleoverheid.nl.

Website BZK

SchuldHulpMaatje Westerkwartier

logo schuldhulpmaatjeDe vrijwilligers van SchuldHulpMaatje Westerkwartier zijn er voor iedereen in de gemeente die geldzorgen heeft of met (dreigende) schulden zit. Wij helpen op een persoonlijke en deskundige wijze om tot financiële zelfredzaamheid te komen. Dit doen wij in samenwerking met belangrijke partijen in het sociale domein zoals de gemeente en Sociaal Werk De Schans. SchuldHulpMaatje is deelnemer van het project Van Arm naar Beter omdat dit het mogelijk maakt alle beschikbare sociale voorzieningen transparant aan te bieden aan ieder die ze nodig heeft. Daarnaast kunnen hulpvragers zeer laagdrempelig contact opnemen met SchuldHulpMaatje.

Website SchuldHulpMaatje

Sociaal Werk De Schans

logo de schansSociaal Werk De Schans zet zich lokaal en dichtbij in voor het welzijn van inwoners van de gemeente Westerkwartier. Onze medewerkers bieden de inwoners ondersteuning en hulp bij verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, geld, (vrijwilligers)werk & participeren en mantelzorg. Daarnaast maken we met inwoners concrete plannen om de leefbaarheid in de buurt en het dorp te vergroten. Initiatieven zoals Van Arm Naar Beter doen wij graag aan mee. Van Arm Naar Beter wil de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de juiste hulp en ondersteuning aan inwoners zo laagdrempelig mogelijk maken. Dit past enorm in onze visie en hier dragen wij graag aan bij.

Website de Schans

Stichting Forus

logo stichting forusStichting Forus wil het Forus platform inzetten om de hulpbehoevende en hulpbiedende te verbinden. Wij zijn gedreven om innovatieve technologie in te zetten om samenwerken in het sociaal domein te vergemakkelijken. Als inwoner op één plek vinden waar je recht op hebt. Als liefdadige gemakkelijk iets met een ander kunnen delen en er zeker van zijn dat het op de juiste plek terecht komt. Met ons team bouwen wij aan een systeem dat dit mogelijk maakt. Van Arm naar Beter is voor ons het ideale project om te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een eigentijdse en efficiënte oplossing voor Armoedebestrijding.

Website Stichting Forus

Stichting Leergeld

logo st leergeldStichting Leergeld Westerkwartier/Noordenveld wil, net als elke ouder, dat alle kinderen kunnen meedoen met een excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met sportschoenen, een fiets, ouderbijdrage, contributie of zwemles als daar in een gezin geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vrienden. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. Samen naar school fietsen en meedoen met schoolreisjes maakt dat je er bij hoort. En iedere kind moet toch kunnen zwemmen? Leergeld zegt: Nu meedoen is later meetellen. Leergeld doet mee aan het project van Arm naar Beter omdat dit project goed aansluit bij ons doel: het verbeteren van kansen van arme kinderen in de maatschappij door hen mee te laten doen.

Website Stichting Leergeld Westerkwartier / Noordenveld

Humanitas Westerkwartier

logo humanitasDe vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Ook de afdeling Westerkwartier heeft een breed pakket aan activiteiten, waaronder Thuisadministratie en Armoede. De vrijwilligers van Thuisadministratie en Armoede Westerkwartier helpen op basis van gelijkwaardigheid en eigen kracht de financiële administratie op orde te brengen en te houden. Denk aan een voorzieningencheck, overzicht maken inkomsten- en uitgaven, maar ook hulp bij schulden en toeleiding naar schuldhulpverlening. Door de jarenlange ervaring is er veel zicht op de gemeentelijke, regionale en landelijke voorzieningen en is er veel kennis met betrekking tot de mensen waar het daadwerkelijk om gaat. Humanitas wil de schakel zijn tussen de gebruikers en het project, zodat het project goed aansluit bij de behoeften.

Website Humanitas Westerkwartier