Pagina opties

Bronnen

We hebben voor ons project een veelheid aan bronnen geraadpleegd. Hier vind je de belangrijkste.

1. Armoede in kaart 2018 (https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/waar-ligt-de-armoedegrens/)
2. Armoede en sociale uitsluiting 2018 (https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/03/armoede-ensocialeuitsluiting-2018) (CBS, januari 2018)
3. Armoede in kaart 2018 (https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/de-omvang-van-armoede/) (Sociaal Cultureel Planbureau, 23 november 2018)
4. Armoede in kaart 2018 (https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/hoeveel-komen-de-armen-tekort/)
5. Meer huishoudens langdurig onder lage inkomensgrens (https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2017/06/meerhuishoudens-langdurig-onder-lage-inkomensgrens in-2015) (CBS, juni 2017)
6. Armoede in kaart 2018 (https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/armoede-bij-kinderen-en-volwassenen/)
7. Armoede in kaart 2018 (https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2018/werkende-en-niet-werkende-armen/)
8. Minima-effectrapportages Nibud (https://www.nibud.nl/beroepsmatig/minima-effectrapportage/)
9. Armoede, stress en gezondheid (https://www.windesheim.nl//media/files/.../armoedestressgezondheidjtendam2018.pdf )
10. Opgroeien en opvoeden in armoede NJI (https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Opgroeien-enopvoeden-in-armoede.pdf)
11. Kamerbrief Ambities Kinderarmoede 1 april 2019 (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/documenten/kamerstukken/2019/04/01/kamerbrief-ambities-kinderarmoede)
12. Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid Stichting Lezen en Schrijven (https://vng.nl/files/vng/20180411-pwc-rapport-maatschappelijke-kosten-laaggeletterdheid.pdf)
13. Actal (https://www.divosa.nl/sites/default/files/201407-actal-rapport-onderzoek-regeldruk-inkomensafhankelijkekoppelingen.pdf) (juli 2014)
14. Transformatieagende Armoede en Schulden (https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publicationattachment/Transformatieagenda-armoede-schulden%20%5BMOV-10272034-1.0%5D.pdf) (juli 2016)
15. Elias G. Carayannis and David F.J. Campbell in “‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation ecosystem” (2009)
16. Hamer, J. & L. Kool (red.) (2018). Beschaafde Bits - Zeventien experts over fatsoenlijk digitaliseren. Den Haag: Rathenau Instituut