Pagina opties

Kindpakket Westerkwartier live

Vandaag is het Kindpakket Westerkwartier live gegaan. Hiermee ondersteunt de gemeente Westerkwartier ouders met een minimuminkomen door per kind een bedrag van € 250 te beschikking te stellen. Dit bedrag kan worden besteed bij aangesloten partners in de gemeente Westerkwartier.

Kindpakket

Het Kindpakket kan worden uitgegeven bij bijna 50 winkels, verenigingen en culturele instellingen in het Westerkwartier. Ouders krijgen een QR-code waarmee ze kunnen betalen met hun smartphone of met een geprinte versie ervan. Het Kindpakket maakt onderdeel uit van het minimabeleid van de gemeente.

Lancering

Het Kindpakket is vandaag feestelijk in gebruik genomen. Dit gebeurde in het Museum Wierdenland in Ezinge in aanwezigheid van verschillende belangstellenden en partners van het Armoedepact Westerkwartier. Na een enthousiaste introductie van directeur Heidi Renkema van het museum en twee persoonlijke verhalen van inwoners over het leven in armoede, activeerde wethouder Bert Nederveen het Kindpakket met een virtuele druk op de knop.

Van Arm naar Beter

Ook het project Van Arm naar Beter kwam kort aan de orde. Het Kindpakket is een van de hulplijnen die de gemeente biedt in geval van armoede. En zo zijn er vele want naast de gemeente zijn er veel partijen die zich inzetten om mensen in armoede te helpen. We willen die hulplijnen op een plek bij elkaar brengen en ontsluiten, om het vragen en bieden van hulp zo makkelijk mogelijk te maken.