Pagina opties

50 stemmen van mensen in armoede of schulden

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe hebben onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen in schulden of armoede met dienstverlening van overheden en hulpverleners. Doel van dit onderzoek is om aanbieders van dienstverlening meer inzicht te geven in het perspectief van de mensen voor wie ze bezig zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in het rapport 50 verhalen van mensen in armoede of schulden. Je vindt het rapport hier.

Onderzoek

Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe hebben vijftig persoonlijke verhalen gebundeld en geanalyseerd. Hiermee willen ze eraan bijdragen dat aanbieders van dienstverlening meer inzicht krijgen in het perspectief van de mensen voor wie zij bezig zijn. Het uiteindelijke doel is (nog) betere en effectievere dienstverlening voor mensen in armoede of schulden. Ze hopen daarom dat deze rapportage inspireert tot gesprek daarover en vervolgens tot actie.

Conclusies en aanbevelingen

Het rapport bevat een groot aantal aanbevelingen. Deze liggen met name op het gebied van betere samenwerking, een meer gelijkwaardige benadering en goede en tijdige informatievoorziening en steun.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kan je contact zoeken met drs. Marian Feitsma, onderzoeker-adviseur, via telefoonnummer 06 526 893 57 of per mail m.feitsma@sociaalplanbureaugroningen.nl